25/09/2013

[รับสมัครนักการแพทย์แผนไทย 1 ตำแหน่ง]

เขียนแล้วใน Uncategorized ที่ 21:53 โดย laemfapa

ด่วน วันนี้ !! รพ.สต.แหลมฟ้าผ่า ต้องการรับสมัครบุคลากร

1. นักการแพทย์แผนไทย 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- เพศหญิง
– จบการศึกษาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หรือเทียบเท่า (มีใบประกอบวิชาชีพด้านแพทย์แผนไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

เอกสารประกอบการรับสมัคร

ดาวน์โหลด ใบรับสมัครลูกจ้าง-1

1.      สำเนาทะเบียนบ้าน                       จำนวน  1  ฉบับ

2.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน             จำนวน  1  ฉบับ

3.      สำเนาเอกสารวุฒิการศึกษา                 จำนวน  1  ฉบับ

4.      สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา          จำนวน  1  ฉบับ

5.      ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน ๖ เดือน)                 จำนวน  1  ฉบับ

6.      รูปถ่ายขนาด 4*6 ซม. (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  จำนวน  2  รูป

7.     สำเนาใบประกอบวิชาชีพ    จำนวน 1 ฉบับ

ส่งใบสมัคร    พร้อมหลักฐาน ทาง e-mail : suksais@hotmail.com

รับสมัครถึงวันที่ 9 มีนาคม 2557

คัดเลือกวันที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ รพ.สต.แหลมฟ้าผ่า

สอบถามเพิ่มเติม คุณณรงค์ สุกใส  โทรศัพท์ 089-126-9198

25/04/2013

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

เขียนแล้วใน Uncategorized ที่ 21:32 โดย laemfapa

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โดย ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 29 เมษายน 2556  เวลา 9.00 น  ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์

ให้นำเอกสารการสมัครฉบับจริง พร้อมสำเนามาในวันรายงานตัว

หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว ตามกำหนดการดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกอันดับสำรองถัดไป

Clilk เพื่อดูรายชื่อ  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

23/04/2013

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

เขียนแล้วใน Uncategorized ที่ 08:49 โดย laemfapa

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียดตามเอกสาร

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบ

 

หน้าต่อไป

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.