[วันฉัตรมงคล]

วันฉัตรมงคล

       วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งราชอาณาจักรไทย โดยสมบูรณ์ กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจาก สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ในเวลานั้น ดำรงพระอิสริยยศเป็น 

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช" เนื่องจากในเวลานั้น ยังมิได้ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั่นเอง

        จากนั้น พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนเมื่อทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว จึงได้เสด็จนิวัตประเทศไทย รัฐบาลไทยในขณะนั้น 

ก็ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ปวงพสกนิกรชาวไทย จึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลรำลึก

        ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

พระราชพิธีฉัตรมงคล

       พระราชพิธีฉัตรมงคล คือพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชพระมหาเศวตฉัตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชาภิเษก ขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ พระราชพิธีฉัตรมงคล จะเปลี่ยนวันกันไป
ตามวันพระบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในรัชกาลปัจจุบัน ตรงกับวันที่ ๕ พฤษภาคม เครื่องราชกกุธภัณฑ์ ที่ใช้ในพระราชพิธีมี ๕ อย่าง เรียกว่าเบญจกกุธภัณฑ์
คือ พระมหาพิชัยมงกุฎพระแสงขรรค์ชัยศรีธารพระกรพัดวาลวิชนีพระแส้จามรีฉลองพระบาทเชิงงอน ๑ ดังมีโคลงทำแต่โบราณว่า
ราชาภิเษกด้วย สำคัญ
เครื่องราชกกุธภัณฑ์ อย่างห้า
กรอบพักตร์และพระขรรค์ ฉลองบาท คำเฮย
ธารพระหัตถ์สุวรรณอ้า อีกแส้จามรี
คำว่า "อภิเษก" แปลได้ความว่าการรดน้ำ ราชาภิเษกก็หมายความว่า การรับแต่งตั้งเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยการรดน้ำ ในพิธีการแต่งตั้งต่าง ๆ สำหรับองค์พระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเรานี้
มีพระราชพิธีสืบเนื่องมาแต่โบราณกาลว่าต้องมีพิธีสรงน้ำมูรธาภิเษกเสียก่อน คือการรดด้วยน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ละเหนือผู้รับการอภิเษกนั้น ๆ ส่วนน้ำที่จะใช้เป็นน้ำมูรธาภิเษกนั้น คือน้ำที่ได้จากสถานที่ต่างๆ
อันทางราชการถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นน้ำในแม่น้ำใดแล้วแต่ความเชื่อถือและกำหนดเอาเป็นยุคเป็นสมัยไป การอภิเษกเท่าที่ปรากฏมีดังนี้
 • อุปราชาภิเษก คือ การสรงน้ำมูรธาภิเษกในคราวที่เลื่อนเป็นพระมหาอุปราชา
 • อุปภิเษก คือ พิธีการสรงน้ำมูรธาภิเษก ในคราวมงคลสมรส
 • ราชาภิเษก คือ พิธีการสรงน้ำมูรธาภิเษก ในคราวเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์สืบสันติวงศ์ โดยเหตุการณ์ปกติ
 • ปราบดาภิเษก คือ พิธีการสรงน้ำมูรธาภิเษก ในคราวเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ โดยเหตุการณ์ ที่ต้องทำศึกปราบปรามศัตรูลุล่วงไป
 • อินทราภิเษก คือ พิธีการสรงน้ำมูรธาภิเษก ในคราวเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์สืบสันติวงศ์ โดยอาการที่บ้านเมืองเสี่ยงรถมาจำเพาะเจาะจงตัวเข้า (ราชรถมาเกย)
 • โภคภิเษก คือ พิธีการสรงน้ำมูรธาภิเษก ในคราวเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์สืบสันติวงศ์ โดยฐานะที่เป็นผู้กอปรด้วยโภคสมบัติอันสมบูรณ์ยิ่ง และทางบ้านเมืองเจาะจงเชิญขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
 • มังคลาภิเษก คือ พิธีการสรงน้ำมูรธาภิเษก ในมงคลสมัยที่ได้มีเวลาอยู่ในราชสมบัติ มาแล้วนานที่สุดเท่ากับพระเจ้าแผ่นดินองค์ใดองค์หนึ่งที่ล่วงลับไปแล้ว ในพระราชวงศ์เดียวกัน
 • ทวีธาภิเษก คือ พิธีการสรงน้ำมูรธาภิเษก ในมงคลสมัยที่ได้มีเวลาอยู่ในราชสมบัติ มาแล้วนานเป็นสองเท่าของพระเจ้าแผ่นดินองค์ใดองค์หนึ่ง ในพระราชวงศ์เดียวกัน
 • รัชดาภิเษก คือ พิธีการสรงน้ำมูรธาภิเษก ในมงคลสมัยที่ได้มีเวลาอยู่ในราชสมบัติ มาแล้วครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์
 • กาญจนาภิเษก คือ พิธีการสรงน้ำมูรธาภิเษก ในมงคลสมัยที่ได้มีเวลาอยู่ในราชสมบัติ มาแล้วครบ ๕๐ ปีบริบูรณ์
 • พัชราภิเษก คือ พิธีการสรงน้ำมูรธาภิเษก ในมงคลสมัยที่ได้มีเวลาอยู่ในราชสมบัติ มาแล้วครบ ๗๕ ปีบริบูรณ์
ขอขอบคุณ http://th.wikipedia.org
Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ [วันฉัตรมงคล]

 1. เสรี@min พูดว่า:

  สิ้นสุดการรอคอย ขยับเสียที วันนี้เลยแนะนำ Themes ใหม่ 2 Themes
  1.Themes : Structure
  2.Themes : Twenty Ten
  ลองทดสอบนะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s